Nyheter

Abu Garcia har inngått samarbeid med OFA!

description

 

Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)·                 På 30-tallet drev lokale jeger og fiskeforeninger kultiveringsarbeid med oppdrett og fiskeutsettinger i egen regi.   Dette kostet penger og man så raskt at et samarbeid måtte til for å dele kostnadene.  Samtidig ble planene lagt for å gjøre fisket i marka mer tilgjengelig for allmennheten.  Slik så OFA dagens lys i 1936, etter et initiativ fra Arbeidernes Jeger og Fiskeforning og Oslo Sportsfiskere.

 

·                 Fra 1943 ble fiskeretten i marka administrert av OFA etter avtaler med Oslo Kommune og Løvenskiold.  Tilstøtende kommuner gav etter hvert støtte til virksomheten.  OFA administrerer kultiveringen av totalt 500 vann.  I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo Kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.

  

·                OFAs` nedslagsfelt grenser til 13 kommuner og 4 fylker

  

·                 OFA er en ideell organisasjon med medlemmer fra 19 jeger og fiskeforeninger tilsluttet NJFF

  

·                    5 hovedmål:

 

-        OFA skal tilrettelegge forholdene slik at alle kan utøve sitt fiske innenfor OFA`s virkeområde

 

-        OFA skal være ledende innefor fiskestell og settefiskproduksjon, samt drive forskning

 

-        Folk flest skal kjenne mulighetene for å fiske i Oslomarka

 

-        OFA skal være en brukerorientert og effektiv organisasjon, basert på en profesjonell administrasjon og engasjerte frivillige

 

-       OFA skal drives på nonprofit basis og ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå definerte mål

 

·                 Arbeidslagene har vært bærebjelken i OFA organisasjonen og teller i dag 200 personer på 40 arbeidslag fordelt på 9 områder.

 

·                 Oppgavene for de første arbeidslagene var, som i dag, utsett av fisk, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker, plukking av søppel/renovasjon samt aktivt oppsyn.

 

·                 På anlegget i Sørkedalen har OFA en administrasjon på 3 personer:  Daglig leder, Fiskestellskonsulent/Anleggsbestyrer og Markakonsulent/Anleggsassistent.

 

·                 OFA`s inntektsgrunnlag er hovedsakelig basert inntekter fra salg av fiskekort/krepsekort samt salg av egne publikasjoner. I tillegg kommer medlemsavgift fra kommuner og foreninger.

 

·                Ett fiskekort gir tilgang til fiske i alle Oslomarkas 500 vann i 1 år, Norges rimeligste årskort for fiske.

 

Det selges ca 10.000 fiskekort pr år

 

Det er innført fritt fiske opp til 18 år i OFAs område.

  

Årlig settes det ut 20-30.000 fisk i de vannene som OFA kultiverer

  

·                    De største fiskene som er registrert (ørret):

 

-          6.8 kg på stang i Bjørnsjøen

 

-          10 kg ved stamfiske i Storflåtan

 

-          11 kg i garn i Sandungen

 

·                 For å opprettholde best mulig vannkvalitet administrerer OFA kalking av de mest utsatte vannene og det går med 70 tonn kalk til 40 vann.

   

·                 OFA produserer jevnlig Fiskekartboka (9 utg), som er uvurderlig hjelpemiddel for de som skal fiske. 


www.ofa.no